• Firmanızı Ekleyin, Şehrinizin Gözdesi Olun!

HABER DETAYI

6 Mart 2021 12:38

Eczacının Görevleri

Eczacının Görevleri

Eczacının Görevleri

Eczanelerden ilaç alan tüm insanlar, gerçek veya potansiyel ilaç tedavisi sorunları riski altındadır. Bu riskler, tespit edilmeden ve çözülmeden bırakıldığında önemli bir hastalık kaynağıdır ve sağlık sistemi genelinde büyük maliyetlere yol açar. İlaç tedavisi uzmanları olarak eczacılar, hasta (veya bakıcısı), doktorlar ve bir hastanın sağlık bakım ekibinin diğer üyeleri arasındaki bir ortaklık etrafında inşa edilmiş ilaç tedavisi yönetimi hizmetleri sağlar. Bu hizmetlerin amacı, hastalar için mevcut veya potansiyel ilaç tedavisi sorunlarını belirlemek ve çözmek, ilaçların güvenli ve etkili kullanımını teşvik etmek ve hastaların etkili tedavi sonuçlarına ulaşmasını sağlamaktır.

Eczacıların, hastaların ilaç kullanımıyla ilgili olarak yükümlülükleri şu başlıklar altında açıklanabilir:

  • Değerlendirme: Eczacı, her hastayı gözlem, diyalog ve klinik göstergeleri dikkate alarak değerlendirir. İlaçla ilgili sorunları önlemek ve çözmek için tedavi alternatifleri uygunluk, etkililik ve güvenlik (etkileşimler dahil) açısından değerlendirilir.
  • Bakım planları: Eczacı, hastaya ve gerektiğinde sağlık ekibinin diğer üyelerine danışarak bir plan oluşturur. Bakım planı, optimal ilaç tedavisi yoluyla hastanın kişisel sağlık hedeflerine ulaşmak için eylemler içerir. Eylemler, hasta veya bakıcının kronik hastalık hakkında eğitimini, bakıma devam etmek için bir reçete yazmayı, yeni tedavi başlatmayı ve aşılama ve yaşam tarzı modifikasyon programları gibi hastalıkların önlenmesini kapsar. Bakım planları, uyum paketi ve ilaç hatırlatıcıları gibi ilaç destek sistemlerini de içerisine alır.
  • İlaç tedavisine yanıtın takibi: Eczacı, hastanın ilaç tedavisine uyumunu ve tedaviye verdiği yanıtı düzenli takiplerle izler. Bu takip sistemi, ilerlemenin değerlendirilmesine, yan etkilere ve ilaç kötüye kullanımının erken tespitine olanak tanır.

Belirtilen bu kriterler eczacıların önemli yükümlülükleri olsa da; ülkemizde bu tür uluslararası standartlara göre uygulamalara pek başvurulmamaktadır. Ankara’nın sağlık alanında verilen hizmetler kapsamında önde gelen semtlerden olan Çayyolu‘nda hizmet veren nöbetçi eczaneler, müşterilerinin sağlık problemleriyle ilgili olarak ilaç kullanımının gerekliliğini açıklasa da; bakım planları ve ilaç tedavisine yanıtın takibi konusunda yeteri kadar detaylı çalışma yapmamaktadır.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.