• Firmanızı Ekleyin, Şehrinizin Gözdesi Olun!

HABER DETAYI

23 Şubat 2020 22:26

Çayyolu Medikal Hizmetler

Çayyolu Medikal Hizmetler

Sağlık hizmetleri birçok insanın istediği zaman faydalanmak istediği acileyete sahiptir. Bu aciliyet hayatımızda sağlığın önemine paralel bir şekilde büyümüştür. İnsanlar ailesinde herhangi bir hastaya sahip olduğundaysa bu aciliyet ve önem gittikçe artıyor. Sağlık hizmetleri dolaylı da olsa birçok yoldan gerçekleşmektedir. Bunların en önemlisi elbette hastanelerdir. Hastaneler insanlara doğrudan sağlık hizmeti sağlamakta, onların tedavi sürecini planlamaktadır. Ancak hastanelerin yanında bu tedavi sürecinin devamlılığını sağlamak adına eczaneler de büyük bir role sahiptir. Eczaneler insanlara gerekli tıbbi desteği vererek onların kısa sürede sağlıklarına kavuşlamalarını sağlamak için çalışırlar. Bu doğrultuda eczanelerin önemi büyüktür.

 

Çayyolu nöbetçi eczaneler doktor tavsiyesi doğrultusunda insanların sağlık hizmetlerini doğru bir çekilde almasını sağlar. Medikal ürünleri satarak insanların bilimsel tabanda tedavi almasını sağlayarak insan sağlığının geliştirilmesinde büyük bir rolleri vardır. Özellikle her mahallede yer aldığını gördüğümüz eczaneler insanların tedaviye ulaşmalarını mümkün kılıyor.

 

İlaç, sağlık sistemindeki en önemli ürünlerden biri olup sağlığın geliştirilmesinde önemli araçlardandır. Çok önemli bir role sahip olan ilaçların doğru zamanda doğru hastaya doğru kullanım ile ulaşmasını sağlamak eczacıların görevidir. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un ilk maddesine göre eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir. Eczacılıkta yetkinlik gelişimi, eczacılık hizmetlerinin sunumunda ve hasta tedavisinin sonuçlarından sorumlu olmak açısından bir ön gerekliliktir. Özellikle görev ve davranışlara ilişkin yetkinliklerin niteliksel bakım hizmeti sunabilmek için zorunlu olan durumlarda. Eczacıların, bulgu temelli mesleki pratiklere dayanarak, hasta güvenliğini hem bireysel hastalar için hem de nüfusun geneli için sonuçlarını göz önünde bulundurarak, en iyi ilaç kullanımını sağlama gibi halk sağlığının korunmasında oynadıkları temel rol Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde eczacılık yapabilmek için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye Eczacı Mektep ya da fakültelerinden diplomalı olmak ve Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince tescil edilmiş olmak gerekir. Serbest eczaneler bir ruhsatname ile açılırlar. Yapılmasının yasak olduğu konular yine Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24. Maddesinde belirtilmiştir: “Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz. Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. (…)”

 

Eczacılar yukarıda belirtilen rollerini yerine getirirken ve yasaklara uyarken genellikle sağlık sisteminden kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu sorunların eczanelerin bulundukları bölgelerle ilişkili olup olmadığı bir araştırma konusudur. Bunun sebebi ise serbest eczane sayılarının ilçe sınırları içindeki nüfusa göre belirlenmesidir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir.

 

Eczaneler ile ilgili başka bir sorun da nöbet konusudur. Nöbetler, Eczacılar ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesine göre; Bölge Eczacı Odası veya temsilcileri tarafından belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin kabul ve onayı ile uygulanır. Genel hatlarıyla nöbetçi eczane sayısının az olması, nöbetçi eczanelerin yoğunluğu, eczanelerimizde nöbet sırasında ışıklı “E” levhaların yanıp sönmemesi, nöbet listelerinin yanlış asılması şikayetlerin belli başlılarıdır.

 

Yine bilindiği üzere Eczacılar ve Eczaneler Hakkında yönetmeliğin 26. maddesi gereğince “Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerini dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilân etmeleri” gerekir. Bu kapsamda eczanede dijital nöbet ekranı sorunu çözmek için çeşitli illerimizde uygulamaya konulmuş bir hizmettir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

 • Mustafa Keskin TÜRKSOY 16 Temmuz 2022 17:19 CEVAPLA

  Alpmed Medikal Sağlık Ürünleri Ümitköy Şubesi

  Doğan Taşdelen Blv. 53/C Enerjisa/Denizbank Yanı Ümitköy Çankaya

  0552 366 19 79

 • Mustafa Keskin TÜRKSOY 16 Temmuz 2022 17:19 CEVAPLA

  Alpmed Medikal Sağlık Ürünleri Ümitköy Şubesi

  Doğan Taşdelen Blv. 53/C Enerjisa/Denizbank Yanı Ümitköy Çankaya

  0552 366 19 79